Hoofd-
Bronchitis

Fluticason: analogen, instructies, prijs

Generieke naam: Fluticason Inademing
Geregistreerd medicijn merknaam: Arnuity Ellipta, Florent Discus, Drug Flolent HFA, Florent, Florent Rotadisc, Florent Discus (obsolete)

Wat is inhalatie van fluticason?

Fluticason is een steroïde. Het voorkomt de afgifte van stoffen in het lichaam die ontstekingen veroorzaken.

Fluticason-inhalatie wordt gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen. Fluticason-inhalatie helpt niet bij astma-aanvallen die al zijn begonnen. Het medicijn Flodent HFA en Florent Discus worden soms samen met orale (orale) steroïde medicatie gebruikt.

Fluticason-inhalatie van TM "Florent" is bedoeld voor gebruik door volwassenen en kinderen die minstens 4 jaar oud zijn. Het merk Arnuity Ellipta is bedoeld voor volwassenen en kinderen die minstens 12 jaar oud zijn.

Fluticason kan ook worden gebruikt voor doeleinden die hier niet worden vermeld.

Belangrijke informatie over fluticason Inademing

Fluticason-inhalatie is geen medicijn voor spoedeisende zorg. Hij zal een astma-aanval niet kunnen genezen. Fluticason-inhalatie wordt alleen gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen.

Aërosol en spray zijn niet van toepassing bij de behandeling van kinderen jonger dan vier jaar

Neem geen poeder voor inademing (Arnuity Ellipta of Florent Discus) als u allergisch bent voor melkeiwitten.

Wat moet ik met mijn arts bespreken voordat ik fluticason inhalatie gebruik?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor fluticason. Gebruik geen poeder voor inademing (Arnuity Ellipta of Florent Discus) als u allergisch bent voor melkeiwitten.

Gebruik geen fluticason-inhalatie om astma-aanvallen te behandelen die al zijn begonnen.

Om er zeker van te zijn dat fluticasoninhalatie voor u onschadelijk is, moet u uw arts inlichten als u de volgende medische aandoeningen heeft:

 • elk type infectie (bacterieel, viraal of fungaal);
 • parasitaire infecties (zoals Giardia, malaria, leishmaniasis, nematoden, pinworm, toxoplasmose en vele anderen);
 • tuberculose;
 • herpes-infectie van het oog;
 • glaucoom of vertroebeling van de ooglens;
 • leverziekte;
 • lage botmineralisatiedichtheid; of
 • zwak immuunsysteem.

Drugsvrijgave Formulieren

Langdurig gebruik van steroïden kan leiden tot botverlies (osteoporose), vooral als u rookt, als u niet traint, als u niet genoeg vitamine D of calcium in uw dieet krijgt, of als u gevallen van osteoporose in de familie heeft gehad. Praat met uw arts over het risico op osteoporose.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel het ongeboren kind schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent om een ​​baby te krijgen.

Het is niet op betrouwbare wijze vastgesteld of fluticason-inhalatie doordringt tot de moedermelk en of het geneesmiddel schadelijk kan zijn voor het kind. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Fluticason-inhalatie is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen jonger dan 4 jaar.

Geef dit medicijn niet aan een kind zonder een arts te raadplegen. Fluticason kan de groei van het kind beïnvloeden. Neem contact op met uw arts als u denkt dat uw kind langzamer groeit dan normaal tijdens het gebruik van dit medicijn.

Hoe moet ik fluticason-inhalatie gebruiken?

Fluticason Inhalatie voor kinderen

Volg alle aanwijzingen voor het recept. Gebruik dit medicijn niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Fluticason-inhalatie is geen medicijn voor spoedeisende zorg. Hij zal een astma-aanval niet kunnen genezen. Gebruik alleen een snelwerkend middel voor inhalatie tijdens een astma-aanval.

Bekijk alle informatie voor patiënten, folders en gebruiksaanwijzingen. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De dosering kan worden gewijzigd als u een operatie moet ondergaan of als u ziek bent of onder stress staat of recentelijk astma-aanvallen heeft gehad. Verander de dosering van het medicijn of het ontvangstschema niet zonder uw arts te raadplegen.

Flovent is een vloeibare vorm van fluticason die wordt gebruikt met een inhalator. Dit apparaat maakt een spray die u via de mond in de longen inhaleert. Uw arts of apotheker kan u laten zien hoe u de inhalator moet gebruiken.

Het wordt gebruikt bij de behandeling van bronchiale astma, allergische rhinitis

Florent Diskus of Arnuity Ellipta is een poedervormige vorm van fluticone die wordt geleverd met een speciaal inhalatieapparaat dat vooraf is gevuld met blisterverpakkingen met afgemeten doses fluticason. Het apparaat opent en laadt fluticason blister elke keer dat u de inhalator gebruikt. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een limiter. Volg de instructies op de verpakking.

Laat een klein kind geen geïnhaleerde fluticason gebruiken zonder de hulp van een volwassene.

Om de kans op het ontwikkelen van een schimmelinfectie in de mond te verminderen, spoelt u uw mond met water na gebruik van fluticason-inhalatie. Niet doorslikken. Besteed speciale aandacht aan mondhygiëne. Dit geneesmiddel kan gaatjes of verkleuring van de tanden veroorzaken.

Als u begint met het gebruik van fluticason na orale steroïden, moet u niet opeens stoppen met het gebruik van steroïden. Volg de instructies van uw arts voor het geleidelijk verminderen van de dosis steroïden. Mogelijk moet u steroïden opnieuw gebruiken onder stress of met astma-aanvallen of andere noodsituaties. Neem een ​​waarschuwingslabel mee in uw zak of paspoort en verklaar dat u in geval van nood een oraal steroïde nodig heeft.

Synthetisch gefluoreerd corticosteroïde

Raadpleeg een arts als u denkt dat een van uw astmamedicijnen niet helpt. Een verhoogde behoefte aan medicatie kan een vroeg teken zijn van ernstige astma.

Uw arts zal de voortgang van de behandeling met fluticason-inhalatie moeten controleren. Uw zicht moet ook regelmatig worden gecontroleerd.

Neem contact op met uw arts als uw symptomen na 2 weken behandeling niet verbeteren, of als de symptomen verslechteren met fluticason-inhalatie. Als u thuis een pneumotachometer gebruikt, bel dan uw arts als uw aantal onder de maat is.

Stop niet met het inhaleren van fluticason in één keer. Een plotselinge stop kan uw toestand verergeren.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht.

Bewaar Florent Discus of Arnuity Ellipta in onverpakt folies zakje of medicijnbakje totdat u klaar bent voor direct gebruik. Gooi ongebruikt geneesmiddel weg 6 weken na het openen van de folie of wanneer de inhalatieteller "0" aangeeft.

Bewaar de container met het geneesmiddel "Flovent HFA" met de voorzijde naar beneden. Houd de bus uit de buurt van open vuur of hitte, plaatsen zoals de auto op een warme dag. Een blikje kan ontploffen als het oververhit raakt. Boor of brand geen lege container onder de inhalator.

Wat gebeurt er als ik een medicijn mis?

Neem de overgeslagen dosis meteen in zodra u eraan denkt. Sla de dosis over die u vergat te nemen als het bijna tijd was voor de volgende geplande dosis. U moet niet meerdere doses tegelijk innemen om vergeten medicatie aan te vullen.

Als u Arnuity Ellipta gebruikt, inhaleer dan niet meer dan 1 inhalatie per dag.

Wat gebeurt er als een overdosis optreedt?

U moet medische hulp inroepen.

Een overdosis fluticason veroorzaakt geen levensbedreiging. Langdurig gebruik van hoge doses steroïden kan echter leiden tot symptomen zoals dunner worden van de huid, lichte kneuzingen, veranderingen in de vorm of locatie van het vet (vooral in uw gelaat, nek, rug en taille), verhoogde acne of toegenomen gezichtshaar, menstruatieproblemen, mannen seksuele zwakte, of verlies van interesse in seks.

Wat te vermijden tijdens de behandeling met fluticason-inhalatie?

Vermijd op plaatsen te zijn waar mensen ziek zijn of infectieziekten hebben. Raadpleeg uw arts voor preventieve behandelingen als u wordt blootgesteld aan waterpokken of mazelen. Deze ziekten kunnen ernstig of dodelijk zijn bij mensen die steroïde medicijnen gebruiken.

Fluticason-bijwerkingen bij inademing

Bel een ambulance als u tekenen van een allergische reactie heeft, zoals: urticaria; kortademigheid; zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts meteen als u laat zien:

 • zwakte, moe voelen, misselijk zijn, overgeven, het gevoel hebben dat je flauwvalt;
 • piepende ademhaling, verstikking of andere ademhalingsproblemen na gebruik van dit medicijn;
 • wazig zien, tunnelvisie, oogpijn, of je ziet halo's rond lichtbronnen;
 • verergering van astmasymptomen; of
 • abnormale leverfunctie - misselijkheid, buikpijn in het bovenste gedeelte, jeuk, vermoeidheid, verlies van eetlust, donkere urine, ontlasting van kleikleur, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • koude symptomen zoals verstopte neus, niezen, keelpijn, pijn in de neusbijholten;
 • lage koorts, hoest, piepende ademhaling, beklemd gevoel op de borst;
 • heesheid of diepe stem;
 • witte vlekken of zweren in de mond of op de lippen;
 • hoofdpijn; of
 • misselijkheid, braken, dyspepsie.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen die kunnen optreden. Vraag uw arts naar de bijwerkingen van het medicijn.

Fluticason-inhalatiedoseringsinformatie

Gebruikelijke dosis voor astma bij volwassenen - Onderhoudsdosis:

De aanvangsdoses moeten gebaseerd zijn op de vorige behandeling en de ernst van astma:

Fluticason Propionaat Inademing Aerosol:

-Voor patiënten die eerder alleen bronchodilatatoren kregen:

Startdosis: 88 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: 440 mcg tweemaal per dag

-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:

Startdosis: 88 tot 220 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag
Maximaal toegestane dosis: 440 mcg tweemaal per dag

-Voor patiënten die eerder werden behandeld met orale corticosteroïden:

Startdosis: 440 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: tweemaal daags 880 mcg

Fluticasonpropionaat poeder voor inhalatie:

-Voor patiënten die eerder alleen bronchodilatatoren kregen:

Startdosis: 100 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: 500 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:
Startdosis: van 100 tot 250 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag
Maximaal toegestane dosis: 500 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder werden behandeld met orale corticosteroïden:
Startdosis: 500-1000 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag

Fluticasonpropionaatstof met sterke ontstekingsremmende werking

Maximaal toegestane dosis: 1000 mcg tweemaal per dag

Fluticasonfuroaat poeder voor inhalatie:

-Voor patiënten die nog geen inhalatiecorticosteroïden hebben ontvangen:
Startdosering: 100 mcg via orale inhalatie, eenmaal daags
-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:
Startdosis Van 100 tot 200 mcg via orale inhalatie, eenmaal daags
Maximaal toegestane dosis: 200 mcg eenmaal daags

-Inhalatie Aërosoldoses worden meestal voorgeschreven met ten minste twee inhalaties tweemaal per dag.
-Hogere initiële doses kunnen worden gegeven aan patiënten met een slechtere astma-controle of aan patiënten die eerder hogere doses andere inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen.
-Als de astmastabiliteit niet binnen 2 weken werd bereikt, kunt u de dosis verhogen tot maximaal de maximale dosis; na het bereiken van astmaresistentie, titreer je tot de laagste effectieve dosis om de kans op bijwerkingen te verkleinen.
-Bij patiënten die orale corticosteroïden gebruiken, dient de dosis corticosteroïden geleidelijk te worden verlaagd, maar niet meer dan eenmaal per week, vanaf de eerste week van inhalatietherapie; patiënten moeten de instabiliteit van astma tijdens de overgang nauwlettend volgen; zodra de corticosteroïdvermindering is voltooid, moet de inhalatiedosis worden verlaagd tot de laagste effectieve dosis.

Fluticasonpropionaat heeft een snel ontstekingsremmend effect op de neusslijmvliezen

-Niet bedoeld om acute bronchospasmen te verlichten.

Gebruikt voor: als preventieve therapie voor de onderhoudsbehandeling van astma en voor die patiënten die orale corticosteroïden nodig hebben voor de behandeling van astma, wat hun behoefte aan orale corticosteroïden in de loop van de tijd kan verminderen of wegnemen.

Typische kinderastma-dosis - Onderhoudsdosis:

Leeftijd: van 4 tot 11 jaar:

Fluticasonpropionaat poeder voor inhalatie:

Startdosis: 50 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: 100 mcg tweemaal per dag
Fluticason Propionaat Inademing Aerosol:
Aanbevolen dosis: tweemaal daags 88 microgram via orale inhalatie
-In de kindertijd kunnen een doseerkamer en een masker worden gebruikt.

Leeftijd: 12 jaar en ouder:

Fluticasonpropionaat heeft een ontstekingsremmend effect vanwege de interactie met glucocorticosteroïdenreceptoren

Fluticason Propionaat Inademing Aerosol:

-Voor patiënten die eerder alleen bronchodilatatoren kregen:
Startdosis: 88 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: 440 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:
Startdosis: 88 tot 220 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag
Maximaal toegestane dosis: 440 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder werden behandeld met orale corticosteroïden:
Startdosis: 440 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: tweemaal daags 880 mcg

Fluticasonpropionaat poeder voor inhalatie:

-Voor patiënten die eerder alleen bronchodilatatoren kregen:
Startdosis: 100 mcg via orale inhalatie tweemaal daags
Maximaal toegestane dosis: 500 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:
Startdosis: van 100 tot 250 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag
Maximaal toegestane dosis: 500 mcg tweemaal per dag
-Voor patiënten die eerder werden behandeld met orale corticosteroïden:
Startdosis: 500-1000 mcg via orale inhalatie tweemaal per dag
Maximaal toegestane dosis: 1000 mcg tweemaal per dag

Fluticasonfuroaat poeder voor inhalatie:

Toepassing van Fluticasonpropionaat

-Voor patiënten die nog geen inhalatiecorticosteroïden hebben ontvangen:
Startdosering: 100 mcg via orale inhalatie, eenmaal daags
-Voor patiënten die eerder inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen:
Startdosis Van 100 tot 200 mcg via orale inhalatie, eenmaal daags
Maximaal toegestane dosis: 200 mcg eenmaal daags

-Inhalatie Aërosoldoses worden meestal voorgeschreven met ten minste twee inhalaties tweemaal per dag.
-Hogere initiële doses kunnen worden gegeven aan patiënten met een slechtere astma-controle of aan patiënten die eerder hogere doses andere inhalatiecorticosteroïden hebben gekregen.
-Als de astmastabiliteit niet binnen 2 weken werd bereikt, kunt u de dosis verhogen tot maximaal de maximale dosis; na het bereiken van astmaresistentie, titreer je tot de laagste effectieve dosis om de kans op bijwerkingen te verkleinen.
-Bij patiënten die orale corticosteroïden gebruiken, dient de dosis corticosteroïden geleidelijk te worden verlaagd, maar niet meer dan eenmaal per week, vanaf de eerste week van inhalatietherapie; patiënten moeten de instabiliteit van astma tijdens de overgang nauwlettend volgen; zodra de corticosteroïdvermindering is voltooid, moet de inhalatiedosis worden verlaagd tot de laagste effectieve dosis.

-Niet bedoeld om acute bronchospasmen te verlichten.

Gebruikt voor: als preventieve therapie voor de onderhoudsbehandeling van astma en voor die patiënten die orale corticosteroïden nodig hebben voor de behandeling van astma, wat hun behoefte aan orale corticosteroïden in de loop van de tijd kan verminderen of wegnemen.

Geneesmiddelen die van invloed zijn op de inhalatie van fluticason

Vertel uw zorgverlener over alle huidige pillen die u gebruikt en over alle andere pillen die u van plan bent te gaan innemen of die u onlangs stopte met innemen, met name:

 • nefazodon;
 • antibioticum - clarithromycine, erytromycine, telithromycine;
 • antischimmelmiddelen - itraconazol, ketoconazol, voriconazol;
 • HIV / AIDS-medicijnen - atazanavir, delavirdine, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir; of
  steroïde geneesmiddelen - Dexamethason, prednison of anderen.

Dit is geen volledige lijst. Andere geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met het inhaleren van fluticason, inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept, evenals vitamines en producten van plantaardige oorsprong. Niet alle mogelijke interacties worden in dit artikel vermeld.

Fluticason - instructies voor gebruik en indicaties, afgiftevorm en -samenstelling

De samenstelling van vitale geneesmiddelen kan sterke actieve stoffen uit de klasse van corticosteroïden omvatten. De ingrediënten zijn te vinden in tabletten, zalven, crèmes en spuitbussen. Het ingrediënt fluticason is een onderdeel van dezelfde naam spray voor inhalatie, Flixotide aerosol, zalf Kutiveyt en Nasore nasale middelen. Maak uzelf vertrouwd met de eigenschappen, de samenstelling van geneesmiddelen, indicaties.

Instructies voor gebruik Fluticason

De werkzame stof fluticason (fluticason) behoort tot fluorinated synthetische corticosteroïden met antiallergische, ontstekingsremmende en jeukwerende effecten. Het kan worden gevonden in zalven, crèmes, spuitbussen en sprays voor inhalatie. Preparaten op basis van componenten worden vervaardigd door farmaceutische bedrijven in Polen, Spanje en de Tsjechische Republiek.

Samenstelling en vrijgaveformulier

Er zijn drie bekende vormen van afgifte van geneesmiddelen die fluticason bevatten: het is een spray-spray, crème en zalf. Hun samenstelling:

Uniforme zachte witte substantie

Witte homogene doorschijnende zalf

Werkzame stof concentratie

Waterbenzalkoniumchloride, watervrije dextrose, fenylethanol, avicel, polysorbaat

Water, vloeibare paraffine, citroenzuurmonohydraat, isopropylmyristaat, natriumfosfaat, cetostearylalcohol, imidoureum, ketomacrogol, propyleenglycol

Vloeibare paraffine, propyleenglycol, microkristallijne was, sorbitansesquiolaat

Flessen met het doseerapparaat in 120 doses (12 ml)

Chemische eigenschappen

Fluticasonfuroaat is een gefluoreerde synthetische corticosteroïde. De stof wordt vaker aangetroffen in combinatie met salmeterol. Deze combinatie heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Geneesmiddelen die daarop zijn gebaseerd, zijn niet bedoeld voor systemisch gebruik. Moleculaire verbinding is een wit poeder, zeer slecht oplosbaar in water. Ook in de samenstelling van geneesmiddelen kan fluticasonpropionaat worden gevonden.

Farmacodynamiek en farmacokinetiek

De werkzame stof van de preparaten staat in contact met specifieke glucocorticosteroïdreceptoren en remt de proliferatie van mestcellen, lymfocyten, macrofagen, eosinofielen en neutrofielen. Als gevolg hiervan is de intensiteit van de productie en afgifte van ontstekingsmediatoren (een remmer van leukotriënen, cytokinen, prostaglandinen, histamine) verminderd. Het effect wordt 3 uur na het gebruik van het medicijn gevoeld.

Met intranasaal gebruik van de remedie worden ongemak in de neus, rinitis, niezen en verstopte neus geëlimineerd. De medicijnen stoppen de roodheid van de ogen en scheuren een dag. Als de dosering wordt waargenomen, dringen de werkzame stoffen niet door in de systemische circulatie en hebben ze geen effect op de hypothalamus-hypofyse-bijniersysteem. Spray is slecht oplosbaar in water, dus het stroomt langs de achterkant van het strottenhoofd en komt in de maag. Minder dan één procent van het bestanddeel bevindt zich in het bloed.

Het werkzame bestanddeel heeft een biobeschikbaarheid van 20%, 91% bindt zich aan plasmaproteïnen. Het geneesmiddel ondergaat het effect van de eerste passage door de lever met metabolisme met deelname van het cytochroomsysteem en de vorming van een carboxylmetaboliet. Uit het lichaam uitgescheiden in ongeveer 6 uur met intranasale en 16 uur met inhalatie met behulp van de darm en de nieren.

Indicaties voor gebruik

Afhankelijk van de vorm van afgifte van het medicijn zijn verschillende en indicaties voor gebruik. Hier zijn enkele aanwijzingen:

 • basale ontstekingsremmende therapie van bronchiale astma, chronische bronchitis, emfyseem;
 • preventie of behandeling van allergische rhinitis;
 • atopisch, discoïde, kindereczeem;
 • knoestige pruritus, lichen planus;
 • neurodermatosis, psoriasis (met uitzondering van plaque), contact of seborrheic dermatitis;
 • discoïde lupus erythematosus;
 • gegeneraliseerde erythroderma;
 • onaangename symptomen na insectenbeten;
 • rode stekelige hitte.

Dosering en toediening

Zalf en crème worden extern uitwendig gebruikt, spuiten en spuiten - inademing of intranasaal. Om het gewenste effect te verkrijgen, moet het medicijn regelmatig worden gebruikt. Artsen merken op dat het maximale behandelresultaat 3-4 dagen wordt weergegeven. Spray intranasaal aangebracht:

Frequentie van toepassing, tijd / dag

Preventie en behandeling van seizoens- en jaarrond allergische rhinitis bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud

2 injecties in elk neusgat in de ochtend. Soms kunt u de gebruiksfrequentie verdubbelen. De maximale dosis is 400 mcg / dag. Voor oudere dosering is niet aangepast.

Hetzelfde, maar bij kinderen van 4-12 jaar

Eén injectie in elk neusgat in de ochtend. De maximale dagelijkse dosis is 200 microgram (2 injecties in de neusholte).

Crème en zalf

Externe preparaten worden 1-2 keer per dag met een laagje van maximaal 14 dagen met een dunne laag op de aangetaste huid aangebracht. Om de ontwikkeling van ziekten te voorkomen, worden crème en zalf elke 3-4 dagen gebruikt zonder een occlusief verband aan te brengen op het gebied dat eerder door de ziekte werd getroffen. Betekent licht gewreven in de huid, het is wenselijk om ze van toepassing in de avond na een douche met zeep.

inademing

Voor inhalatie met een aerosol met een speciale inhalator. Bij bronchiale astma zal de dosering van het medicijn tweemaal daags 100-1000 mcg zijn. De dosis wordt aangepast afhankelijk van de respons op de behandeling. Kinderen ouder dan 4 jaar worden voorgeschreven 50-100 mcg tweemaal per dag, 1-4 jaar oud - 200 mcg per dag. Bij obstructieve chronische longaandoeningen wordt 500 μg tweemaal per dag gebruikt.

Speciale instructies

Intranasale toediening van spuiten vereist voorzichtigheid als de patiënt eerder systemische therapie met glucocorticosteroïden kreeg. Andere specifieke instructies voor het gebruik van drugs:

 1. Inhalatie met voorzichtigheid voorgeschreven voor longtuberculose.
 2. Het gebruik van geneesmiddelen moet geleidelijk worden afgebouwd, met een geleidelijke dosisvermindering.
 3. Vermijd crème of zalf op de slijmvliezen en ogen.
 4. Bij jonge kinderen is de systemische absorptie van stoffen hoger, dus je kunt geen crème of zalf aanbrengen op grote delen van de huid onder de luier.
 5. Het is onwaarschijnlijk dat het middel de concentratie van aandacht en snelheid van reacties tijdens het rijden vermindert.

Tijdens de zwangerschap

Er zijn geen studies uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van geneesmiddelen bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven te onderzoeken. Volgens experimentele gegevens is het onwaarschijnlijk dat de actieve ingrediënten in de moedermelk terechtkomen tijdens het voeden (lactatie) of via de placenta bij het dragen van een kind. Het gebruik van medicijnen is mogelijk onder strikte leefomstandigheden, na evaluatie van de voordelen en risico's van de arts.

In de kindertijd

Voor kinderen wordt het medicijn met de nodige voorzichtigheid gebruikt. Contra-indicaties voor het gebruik van de crème is maximaal zes maanden, zalf - tot een jaar. Tijdens medicamenteuze behandeling dient de groei van het kind te worden gemonitord, omdat glucocorticoïden het kunnen remmen, waardoor er onvoldoende gewichtstoename optreedt. De behandeling wordt uitgevoerd onder toezicht van een kinderarts en met zijn toestemming.

Geneesmiddelinteractie

Als de inhalatietoediening van het geneesmiddel gecombineerd moet worden met Ritonavir of ketoconazol, kan het systemische effect van synthetische glucocorticosteroïden toenemen. Kenmerken van interacties tussen geneesmiddelen:

 1. Het is onwaarschijnlijk dat een neusspray in contact kan komen met andere geneesmiddelen, maar het is het beste om dit niet te combineren met andere geneesmiddelen in de neus.
 2. Ritonavir verhoogt de concentratie van de werkzame stof in het bloedplasma, waardoor het cortisolniveau sterk afneemt, met als gevolg systemische bijwerkingen, het Cushing-syndroom en onderdrukking van de functie van de bijnierschors.
 3. Erytromycine en ketoconazol verhogen het niveau van het werkzame bestanddeel in het plasma enigszins, zonder een verlaging van de concentratie cortisol in het serum te veroorzaken. Wees voorzichtig met deze combinaties.

Bijwerkingen

De werkzame stof fluticason is sterk en kan daarom een ​​aantal bijwerkingen veroorzaken bij het gebruik van geneesmiddelen. Deze omvatten:

 • orale candidiasis, farynx;
 • paradoxale bronchospasmen;
 • heesheid, heesheid;
 • groeiachterstand bij kinderen;
 • glaucoom;
 • osteoporose;
 • verminderde bijnierschorsfunctie;
 • irritatie, droogheid in de nasopharynx;
 • onaangename geur, smaakvervorming;
 • perforatie van het neustussenschot;
 • jeuk, droogheid, verbranding van de huid op de plaats van aanbrenging van de zalf;
 • striae, dunner worden van de huid, verwijding van bloedvaten;
 • hypopigmentatie, actieve haargroei;
 • secundaire infecties;
 • allergische contactdermatitis;
 • symptomatisch hypercortisolisme.

overdosis

Vaak kan het gebruik van grote doses van het medicijn, het aanbrengen van een crème of zalf op een groot deel van de huid of onder een occlusief verband, een overdosis medicijnen veroorzaken. Het manifesteert zich door een tijdelijke afname van de activiteit van de bijnierschors, wat kan leiden tot ernstige negatieve gevolgen. Om het probleem te verhelpen, wordt de dosering van geneesmiddelen aangepast.

Contra

Intranasale en inhalatieversies van het geneesmiddel worden niet gebruikt voor allergieën, overgevoeligheid of individuele intolerantie voor de componenten. Contra-indicaties voor het gebruik van crème en zalf zijn:

 • rosacea;
 • gewone paling;
 • periorale dermatitis;
 • primaire virale infecties, waterpokken, herpes;
 • genitale, perianale jeuk;
 • huidbeschadiging door schimmels of bacteriën;
 • kinderen tot 6 maanden voor de crème, tot een jaar voor de zalf;
 • overgevoeligheid voor de componenten van de samenstelling.

Voorwaarden voor verkoop en opslag

Voor alle preparaten die fluticason bevatten, is een recept van een arts vereist. Geneesmiddelen mogen niet worden ingevroren, blootgesteld aan zonlicht. De houdbaarheid is 2-3 jaar bij opslag bij temperaturen tot 25 graden.

Fluticason-analogen

In de uitverkoop zijn er fondsen onder verschillende namen die de overwogen werkzame stof bevatten. Hun werkingsprincipe is hetzelfde:

 • Kutivit - zalf voor toepassing op de aangetaste huid;
 • Fliksonaze ​​- de neusspray bezit een complexe invloed;
 • Fluticason - neusspray voor de behandeling van rhinitis;
 • Nasarel - nasaal gedoseerde spray voor lokaal gebruik;
 • Fliksotid - een aërosol in flessen en nevels van suspensies voor het uitvoeren van inhalaties;
 • Fluticasonpropionaat - glucocorticosteroïde voor gebruik als intranasaal en inhalatie;
 • Seretid - aerosol en gedoseerd poeder voor inhalatie;
 • Tevacomb - aerosol met bronchusverwijdend effect;
 • Salmekort - de gecombineerde middelen in de vorm van een aerosol.

Fluticason prijs

De voorbereidingskosten zijn afhankelijk van de vorm van afgifte, de concentratie van werkzame stoffen, het volume van de verpakking en de handelsmarge. U kunt ze via internet of apotheken in Moskou kopen tegen prijzen die ongeveer overeenkomen:

fluticason

Beschrijving vanaf 12 december 2015

 • Latijnse naam: Fluticasonum
 • ATC-code: D07AC17, R01AD08, R03BA05
 • Chemische formule: C22H27F3O4S
 • CAS-code: 90566-53-3

Chemische naam

6 alfa, 9-difluor-17 - [[(fluormethyl) sulfanyl] carbonyl] -11 beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-androst-1,4-dieen-17alpha-ylpropionaat

Chemische eigenschappen

Fluticasonfuroaat - wat is dit medicijn? Deze chemische verbinding is een gefluoreerde synthetische corticosteroïde. In geneesmiddelen wordt de stof het vaakst gevonden in combinatie met salmeterol en maakt het deel uit van de belangrijkste en meest vitale geneesmiddelen.

Afgeleid van deze chemische stof. verbindingen - Fluticasonfuroaat (C27H29F3O6S) wordt gebruikt als een lokaal ontstekingsremmend middel. Fluticasonfuroaatpreparaten zijn niet bedoeld voor systemisch gebruik. De chemische samenstelling is een wit fijn poeder dat praktisch onoplosbaar is in water. Molecuulmassa = 538, 6 gram per mol. De prijs van Fluticasonfuroaat is afhankelijk van de fabrikant en de inhoud van het actieve ingrediënt in het medicijn. Preparaten met deze stof worden geproduceerd in de vorm van neussprays, crèmes, inhalers, zalven enzovoort. Ook opgenomen in de samenstelling van drugs Fluticason-propionaat.

Farmacologische werking

Ontstekingsremmend, antipruritisch, antiallergisch.

Farmacodynamiek en farmacokinetiek

Fluticason in contact met specifieke glucocorticosteroïdreceptoren remt de proliferatie van eosinofielen, lymfocyten, mestcellen, neutrofielen en macrofagen. De stof vermindert de intensiteit van de processen van vorming en afgifte van ontstekingsmediatoren (prostaglandinen, cytokinen, histamine en leukotriënen). Het effect van het medicijn verschijnt al 180 minuten na het eerste gebruik. Met intranasaal gebruik elimineert de remedie de onaangename sensaties van de neus, niezen, rhinitis, verstopte neus. Roodheid van de ogen verdwijnt ook, het scheuren is verminderd. De duur van de stof na het eerste gebruik is één dag.

Als u de aanbevolen therapeutische dosering niet overschrijdt, dringt het geneesmiddel niet door in de systemische circulatie en heeft het de hypothalamus-hypofyse-bijniersysteem niet beïnvloed. Het medicijn is erg slecht oplosbaar in water, dus het meeste stroomt langs de achterkant van het strottenhoofd en in de maag. Minder dan 1% van de aanvaarde dosis komt in het bloed.

De biologische beschikbaarheid van het middel na inhalatie is van 10 tot 30%. Het geneesmiddel heeft echter een hoge mate van binding aan plasma-eiwitten - 91%. De stof is onderhevig aan het effect van de eerste passage door de lever, waar het wordt gemetaboliseerd met de deelname van CYP3A4 cytochroom P450-systeem (een negatieve carboxylmetaboliet wordt gevormd). De halfwaardetijd van het geneesmiddel is ongeveer 3 uur met intranasale en 8 met inhalatie. Fluticason wordt uitgescheiden via de darmen en met behulp van de nieren.

Indicaties voor gebruik

Fluticasonfuroaat wordt voorgeschreven in de vorm van inhalatie tijdens basale anti-inflammatoire therapie voor astma, chronische bronchitis, emfyseem, enz.

De substantie wordt intranasaal toegediend als profylactisch middel of als onderdeel van een complexe behandeling van allergische rhinitis.

Het medicijn wordt extern gebruikt:

 • met atopische, discoïde, kinderen en andere soorten eczeem;
 • voor de behandeling van nodulaire pruritus, lichen planus;
 • met neurodermatosis;
 • bij patiënten met psoriasis (behalve plaque);
 • met contactdermatitis;
 • bij patiënten met discoïde lupus erythematosus;
 • als een extra middel voor gegeneraliseerde erythroderma;
 • om onaangename symptomen van insectenbeten te verlichten;
 • met seborrheic dermatitis;
 • bij patiënten met rode stekelige hitte.

Contra

Het geneesmiddel wordt niet intranasaal toegediend met een allergie voor fluticason.

GCS wordt niet aanbevolen voor extern gebruik:

 • patiënten met rosacea;
 • met acne vulgaris;
 • patiënten met periorale dermatitis;
 • met primaire virale infecties, waterpokken, herpes;
 • patiënten met genitale en perianale jeuk;
 • als de huid wordt aangetast door bacteriën of schimmels;
 • bij kinderen tot 6 maanden (crème) of 1 jaar (zalf);
 • met allergieën voor het medicijn.

Bijwerkingen

Fluticason-inademing kan veroorzaken:

 • orale candidiasis of farynx;
 • paradoxale bronchospasmen;
 • heesheid en heesheid;
 • afname in functie van de bijnierschors, osteoporose, groeiachterstand bij kinderen, glaucoom (zelden als systemische glucocorticosteroïden eerder zijn gebruikt).

Bij intranasaal gebruik wordt de substantie vaak goed verdragen. Zelden ontwikkelen: irritatie en droogte in het gebied van de nasopharynx, onaangename geur en smaakvervorming, perforatie van het neustussenschot (de waarschijnlijkheid is groter als chirurgische ingrepen werden uitgevoerd in de neusholte).

Het gebruik van op fluticason gebaseerde crèmes en zalven kan leiden tot:

 • jeuk, verbranding en uitdroging van de huid op de plaats van toediening;
 • striae, dunner worden van de huid, verwijding van bloedvaten op het oppervlak;
 • verhoogde haargroei, hypopigmentatie;
 • ontwikkeling van secundaire infecties en allergische contactdermatitis.

Bij zuigelingen, bij langdurig gebruik van hoge doseringen, kan het geneesmiddel systemische absorptie ondergaan en symptomatisch hypercorticisme ontwikkelen.

Fluticason, instructies voor gebruik (methode en dosering)

Afhankelijk van de doseringsvorm en indicaties worden verschillende behandelingsregimes en werkwijzen voor het gebruik van de medicatie gebruikt. Het medicijn wordt extern, intranasaal en in de vorm van inhalatie voorgeschreven.

Fluticason, instructies voor het gebruik van zalf en crème

Het hulpmiddel wordt 1 tot 2 keer per dag met een dunne laag op de aangetaste huid aangebracht, afhankelijk van de aanbevelingen van de behandelende arts. Het verloop van de behandeling is niet meer dan 14 dagen.

Als preventieve maatregel wordt het geneesmiddel eenmaal om de 3-4 dagen gebruikt, zonder een occlusief verband aan te brengen, in gebieden die eerder door de ziekte waren getroffen.

Intranasaal. Kinderen van 12 jaar en volwassenen moeten 2 doses (100 μg elk) van het geneesmiddel in elke neusgang worden voorgeschreven, eenmaal per dag, bij voorkeur 's morgens. Indien nodig kunt u tweemaal per dag 2 doses in elk neusgat invoeren. De maximale hoeveelheid medicatie die per dag kan worden gebruikt, is 400 microgram. Onderhoudsdosis Fluticason = 100 μg per dag.

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar moet de dosering worden aangepast. In de regel wordt 50 μg voorgeschreven in elk neusgat. Maximale dagelijkse dosering voor kinderen = 200 mcg.

Inhalatie van fluticason

In het geval van bronchiale astma wordt van 100 tot 1000 μg substantie voorgeschreven, 2 keer per dag, afhankelijk van hoe de ziekte voortschrijdt. De dosering wordt aangepast afhankelijk van de respons op de therapie. Voor kinderen vanaf 4 jaar is de aanbevolen dosering 50 tot 100 mcg, tweemaal daags. Kinderen tussen 12 maanden en 4 jaar worden aangeraden gedurende de dag 200 microgram van het geneesmiddel te gebruiken.

Het medicijn wordt toegediend met een speciale inhalator. Voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte wordt 500 μg van de stof 2 keer per dag gebruikt.

overdosis

Bij frequent gebruik van grote doses van het geneesmiddel kunnen symptomen van acute overdosering optreden. Wanneer dit gebeurt, een tijdelijke afname van de activiteit van de bijnierschors. Als behandeling wordt aanbevolen om de dosering van het medicijn aan te passen.

wisselwerking

De combinatie van geneesmiddelen voor inhalatie met remmers van het enzym CYP3A4 (ritonavir, ketoconazol, enz.) Kan leiden tot verhoogde systemische effecten van synthetische GCS.

Verkoopvoorwaarden

Opslagcondities

Het wordt niet aanbevolen om het geneesmiddel te bevriezen of te bewaren bij temperaturen boven 25 graden Celsius. Het gereedschap moet ook worden beschermd tegen direct zonlicht en tegen kinderen.

Houdbaarheid

Speciale instructies

Intranasale toediening van het geneesmiddel met bijzondere zorg wordt uitgevoerd na systemisch gebruik van glucocorticosteroïden.

Kinderen worden behandeld onder toezicht van de behandelende arts. Het is noodzakelijk om de groei van kinderen op de voet te volgen, als de therapie gedurende een lange periode wordt uitgevoerd.

Inademing van de stof wordt met voorzichtigheid gebruikt bij pulmonale tuberculose. Behandeling met het medicijn wordt gestopt, waarbij de dosis geleidelijk wordt verlaagd.

Bij het gebruik van een crème of zalf op basis van dit medicijn, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het medicijn op de slijmvliezen op de ogen terechtkomt. Het is zeer waarschijnlijk dat systemische absorptie zal worden waargenomen bij kleine baby's.

Hoogstwaarschijnlijk heeft het medicijn geen invloed op het vermogen van de patiënt om de mechanismen of de auto te besturen.

Voor kinderen

Gebruik van medicijnen bij kinderen moet uiterst voorzichtig zijn. De crème kan niet worden toegewezen aan kinderen tot 6 maanden en zalf - maximaal 1 jaar. Ook in de loop van de therapie is het noodzakelijk om de groei van het kind te volgen.

Tijdens zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of het veilig is om het medicijn te gebruiken tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. De kans op penetratie van de substantie in de moedermelk is echter uiterst klein. De vraag van het gebruik van fondsen voor zwangere vrouwen moet worden beslist door de behandelende arts.

Preparaten met (analogen)

Handelsnamen van deze GKS: Kutiveit, Fliksonaze, Fluticasone, Nazarel, Fliksotid, Fluticasone Propionate.

Ook wordt de stof vaak gebruikt in combinatie Fluticason + Salmeterol: Saltikazon-nativ, Seretid, Tevacomb, Salmecoort, Seretid Multidisk.

beoordelingen

Feedback over het gebruik van het medicijn is meestal goed, bijwerkingen zijn zeldzaam. Preparaten op basis van deze stof zijn vrij effectief en veilig in gebruik.

Fluticason prijs, waar te kopen

Fluticasonprijs in de aerosol voor inhalatie Fliksotid is ongeveer 780-820 roebel voor een inhalator, een dosering van 125 mcg - één dosis. Zalf voor uitwendig gebruik van Kutiveyt kost ongeveer 300 roebel voor een buis van 15 gram. Nazarel-neusspray kan worden gekocht voor 300-460 roebel, een flacon van 50 μg - één dosis.